Levo Cup 2017


Preliminärt tidsschema 

Lördag 

08:00-09:00 Ackrediteringen är öppen, sista tid att lämna in startkorten 
09:15 Ledarmöte och Domarmöte
10:00-10:35 Uppvärmning trampolin klass 3, startgrupp 1
10:40-11:25 Tävling trampolin klass 3, startgrupp 1
11:30-12:05 Uppvärmning trampolin klass 3, startgrupp 2
12:10-12:50 Tävling trampolin klass 3, startgrupp 2
12:55-13:30 Uppvärmning trampolin klass 2,
13:35-14:20 Tävling trampolin klass 2
14:05-14:30 Uppvärmning trampolin klass 1
14:35-15:10 Tävling trampolin klass 1

15:35-16:25 Tävling DMT klass 2 startgrupp 1, inkl two touch
16:30-17:10 Tävling DMT klass 2, startgrupp 2, inkl two touch
17:15-17.45 Tävling DMT klass 1, inkl two touch


Söndag 

08:15 Hallen Öppnar
09:00-09:30 Uppvärmning Synkron
09:35-10:55 Tävling Synkron, kval

10:55-11:55 Uppvärmning alla finalister
12:00 Finaler DMT Synkron Trampolin 3,2,1
Ca 14:30 Inmarsch och prisutdelning

Tidsschema Levo Cup 2017 ver 2.pdf