Gefle Flyers Open

Trampolin 1 Live
DMT Live
Live results


TIDSSCHEMA

Uppvärmningstiderna kan komma att ändra beroende på hur det flyter på på plats. Tävlingsarenan är av en ej tidigare använd typ i våra kretsar.  Se till så att era gymnaster är på plats i god tid.


09.30-10.00 Hallen öppnar 

09.45 Ledar- & domarmöte 

10.00 Uppvärmning S7F, S6F & S5F 

10.15 Tävling S7F, S6F & S5F 

10.35 Prisutdelning S7F, S6F & S5F, Uppvärmning S5P 

10.45 Tävling S5P 

11.05 Prisutdelning S5P, Uppvärmning S4F & P 

11.25 Tävling S4F & P 

11.50 Prisutdelning S4, Uppvärmning Synkron klass 2 

12.00 Tävling Synkron klass 2 

  12.10 Prisutdelning Synkron klass 2 

  12.20 Uppvärmning DMT 

  13.10 Prisutdelning DMT