Välkomna till Trampolinsverige

Fakta om trampolin

Trampolin är en relativt liten tävlingsgren inom Gymnastikförbundet med cirka 540 tävlingsgymnaster. VM genomfördes för första gången 1964 men det var först på 80-talet som grenen fick ett större fäste i Sverige. Trampolin består av tre olika grenar, individuell trampolin, synkron trampolin och dubbeltrampett (DMT). 

Så fungerar det

I alla tre grenar gäller det för gymnasten att utföra så stilrena, höga, kontrollerade och svåra övningar som möjligt. Detta ställer höga krav på styrka, smidighet och koordination. I alla tre grenar bedöms gymnasternas utförande (stil, höjdhållning, kontroll) och svårighetsgrad. En tävling består av tre serier, två i försöksomgången och en i finalomgången. Varje serie består av 10 olika övningar (hopp) som måste utföras efter varandra. I den första serien I försöksomgången räknas svårighetsgraden bara i två av seriens tio övningar, i övriga serier räknas alla övningars svårighetsgrad.

Synkron 

Här utför två gymnaster exakt samma övningar på varsin trampolin så samstämmigt som möjligt. Synkron är en mycket spektakulär gren och ofta mycket uppskattad på tävlingar och uppvisningar där publiken inte är så tekniskt insatta. Enligt många är en riktigt bra synkronserie mer imponerande än en ”individuell serie” även om synkronserierna så gott som alltid har lägre svårigihet.